Tijdens het Dorpsoverleg van 26 juni 2018 waren zo’n 40 inwoners en belangstellenden aanwezig om de resultaten van de dorps enquête te vernemen. Daaronder ook de nieuwe dorpswethouder, Arthur Bolderdijk.

275 mensen hebben de enquête ‘Wat kan er beter in Harmelen’ ingevuld. De spreiding in leeftijd, man/vrouw, samenstelling van huishoudens was ongeveer als de Harmelense bevolking.

De vragen over verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers hebben duidelijkheid gegeven welke wegen er als gevaarlijk worden ervaren.

Bij de vraag over voldoende surveillance door politie en BOA’s vond een merendeel van de inwoners dat deze onvoldoende was.

Duidelijk was ook dan de mensen die de enquête hebben ingevuld het verlies van winkelruimte in Harmelen onwenselijk vinden. Het behoud van het groene karakter in en rond Harmelen als onderdeel van het Groene Hart vinden de invullers belangrijk.

Uit de enquête blijkt dat activiteiten en sportfaciliteiten door velen gewaardeerd worden en dat er verbetering nodig is voor het zwembad en de diverse hardloopgroepen/atletiek. Een dierenweide en grote speeltuin worden gemist door veel inwoners.

Voor een totaal overzicht van de enquête Resultaten Enquete Dorpsplatform Harmelen presentatie v2

Opmerkingen naar aanleiding van de enquête zie Enquete commentaar en suggesties handout juni 2018

Met de uitslag van de enquête en de gemaakte opmerkingen wordt door het Dorpsplatform de Dorpsagenda verder vormgegeven. Op het volgende dorpsoverleg 25 september 2018 wordt deze Dorpsagenda besproken en afgestemd met inwoners, verenigingen, gemeentelijke organisatie etc.etc.