Doelstelling DorpsPlatform Harmelen

Het doel van het dorpsplatform is om gezamenlijk te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Harmelen. Hiervoor is nodig dat de communicatie tussen bewoners en gemeente (v.v.) wordt bevorderd en dat de betrokkenheid en de invloed van de burgers worden vergroot.

Samenwerking tussen bewoners en instellingen in Harmelen en de gemeente is hierbij noodzakelijk, zodat problemen integraal kunnen worden aangepakt.

Het dorpsplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies over alles wat betrekking heeft op de leefbaarheid in Harmelen.

De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen m.b.t. de leefbaarheid van Harmelen, het dorpsplatform om advies te vragen.

Deze adviezen van het dorpsplatform kunnen door de gemeente alleen beargumenteerd terzijde worden gelegd.