Wat doet het Dorpsplatform Harmelen?

Het doel van het dorpsplatform is om gezamenlijk te werken aan het in stand houden en verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Harmelen. Samenwerking tussen bewoners en instellingen in Harmelen en de gemeente is hierbij noodzakelijk, zodat problemen integraal kunnen worden aangepakt. Het dorpsplatform geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over alles wat betrekking heeft op de leefbaarheid in Harmelen. De gemeente van haar kant, verplicht zich om, bij het maken van nieuwe plannen m.b.t. de leefbaarheid van Harmelen, het dorpsplatform om advies te vragen. Deze adviezen van het dorpsplatform kunnen door de gemeente alleen beargumenteerd terzijde worden gelegd.
Het dorpsplatform is een vertegenwoordiging van de inwoners richting de gemeente en een aanspreekpunt voor de inwoners van Harmelen.

Harmelen rooms katholieke kerk van boven af gezien

Dorpsoverleg

Harmelen, skyline in de ochtendnevel vanaf de Joncherenlaan

Het Dorpsplatform, vertegenwoordigers van de maatschappelijke instellingen, organisaties en verenigingen en inwoners nemen deel aan het Dorpsoverleg.

Zo kunnen vertegenwoordigers van de woningbouwvereniging GroenWest, de Ondernemersvereniging (AHOV), de politie, de scholen, Welzijn Woerden, Jeugdpunt en jongerenverenigingen, sportverenigingen en andere organisaties tijdens het Dorpsoverleg vergaderpunten en bespreek-onderwerpen agenderen.

Ook wordt tijdens het Dorpsoverleg met alle aanwezigen overlegd over actuele zaken en verslag gedaan van het regulier overleg met de wijkwethouder, Arthur Bolderdijk .

Dorpsagenda

In de dorpsagenda zijn onderwerpen opgenomen die betrekking hebben op Harmelen. Deze Dorpsagenda is een leidraad voor het Dorpsoverleg en de diverse werkgroepen.

Ook een lange termijn planning is onderdeel van de Dorpsagenda. De Dorpsagenda staat niet vast en wordt door voortdurende input van inwoners, verenigingen, organisaties en de gemeente aangepast en bijgesteld.

Het Dorpsplatform is een constante ophaler van behoeften in en initiatieven uit het dorp.

Wil je betrokken zijn bij de uitvoering van de punten op deze Dorpsagenda, meepraten of meedenken kom dan naar een Dorpsoverleg of meld je aan bij een van de werkgroepen. Meer informatie over de Dorpsagenda

Harmelen, weiland in de ochtendzon

Waar is het dorpsplatform?

Harmelen bloesem

Wij zijn bereikbaar via de diverse werkgroepen en vertegenwoordigers bij allerlei bijeenkomsten in en over het dorp.

Via de algemene mail-adressen die je kunt terug vinden op de contactenpagina. Je kunt daar rechtstreeks contact opnemen met de secretaris of voorzitter, ook kan je direct contact opnemen met de werkgroep .

Wij vergaderen in het Dorpshuis, Schoollaan 8.

Klik hier voor de vergaderdata klik hier