Hulp om dienstverlening te verbeteren

U kunt ook zelf een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Dit noemen we een burgerinitiatief. U hebt daarmee rechtstreeks invloed op de gang van zaken in de gemeente Woerden. Uw voorstel moet dan gesteund worden door minimaal 25 inwoners van Woerden die ouder zijn dan 16 jaar. Als over het onderwerp niet recent al is besloten, maar het wel tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoort, zal de gemeenteraad het onderwerp in behandeling nemen.

De verordening op het burgerinitiatief is via www.woerden.nl in te zien, zodat u kunt beoordelen of uw voorstel aan de voorwaarden voldoet. Bovendien staan daar de formulieren om een voorstel in te dienen. Of vraag de folder aan via de raadsgriffie, telefoon (0348) 428805.

Belangrijke diensten

Politie District Rijn&Venen

Houttuinlaan 10
Woerden

Postbus 1038
3600 BA Maarssen
Telefoon (0900) 8844
Het wijkteam staat onder leiding van wijkchef J. Westerdijk.
Het wijkteam van Harmelen is te bereiken op (0900) 8844.

Brandweer

Telefoon (0348) 466 810 voor brandmeldingen
post Harmelen
Pompersplein 2
Telefoon (0348) 442 121

Postcommandant: J. Burggraaf

Telefoon (0348) 441 255

Plv. postcommandant: Th.M. Severs

Telefoon (0348) 444 0188

Uw klacht wordt geregistreerd en binnen 10 dagen verholpen. Soms duurt het wat langer, bijvoorbeeld door levertijden of het inhuren van bedrijven. Hiervan krijgt u dan schriftelijk bericht.

De gemeentelijke klachtenlijn is van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 12:30 tot 16:00 uur bereikbaar op
telefoonnummer 0348 – 430 966 (dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar, buiten kantooruren wordt doorgeschakeld naar een keuzemenu, waar u eventueel uw klacht kan inspreken).

Heeft u klachten over zwerfvuil, uw minicontainer, cocons, verzamelcontainers of ondergrondse vuilcontainers kunt u melden via dit nummer. Ook klachten over het openbaar gebied, zoals overhangend groen, onkruid, rioleringen, verkeersborden en -lichten, beschadigd wegdek, tunnels, bruggen en dergelijke kunt u melden via de klachtenlijn.

U kunt ook hier klikken om uw klacht digitaal door te geven

Spoedeisende milieuklachten of klachten buiten kantooruren:

Regiopolitie

Postbus 1038,
3600 AA Maarssen
telefoon (0900) 8844 (lokaal tarief).
Bezoekadres: Houttuinlaan 10 in Woerden

Wanneer u niet tevreden bent met de manier waarop de gemeente uw klacht heeft afgehandeld, dan kunt u de Ombudscommissie inschakelen. Deze commissie spreekt een oordeel uit over de klacht en stuurt dit aan de klager en aan de personen of het orgaan waarover is geklaagd.

Daarnaast kan de commissie aanbevelingen doen.

De Woerdense Ombudscommissie,
p/a F.Th.C.H. Visser, secretaris
postbus 45
3440 AA Woerden
telefoon (0348) 428 903.

Dit kunt u voorkomen door de gratis verkrijgbare sticker NEE/JA en NEE/NEE op uw brievenbus te plakken.

Voor gratis toezending van de sticker kunt u bellen (0348) 428 911.