Milieu en Leefbaarheid

Milieu en Leefbaarheid heeft voor het Dorpsplatform alles te maken met een veilige en schone leefomgeving.

Belangrijke activiteit is het tegengaan en opruimen van zwerfvuil. In maart wordt ieder jaar, in samenwerking met de gemeente, een grote opschoondag georganiseerd waarbij veel inwoners betrokken zijn. Er zijn vuilknijpers beschikbaar voor vrijwilligers die regelmatig een opschoon-rondje maken in hun eigen omgeving. Tegengaan van zwerfvuil door het plaatsen van afval- en prullenbakken, en het tijdig leegmaken hiervan, ook dit in goed contact met de gemeente.

Verdere aandachtspunten zijn o.a. inbraakpreventie, het opzetten van whatsapp groepen voor wijkpreventie tegen o.a. inbraak is hiervan een onderdeel.

Het onderwerp van 2020 is de overlast van de snelweg; verkeerslawaai en fijn stof. Meer hierover in t dorpsoverleg!

Contact met Milieu en Leefbaarheid via leefbaar@harmelen.nu

Contactpersoon is Huib van Loo