Binnen het Dorpsplatform Harmelen zijn meerdere contactpersonen bereikbaar die ieder een eigen aandachtsgebied hebben.

Voor meer informatie, druk je op een van de onderstaande knoppen.