Taal biedt toegang tot de wereld waarin je leeft. Gebrek aan taalvaardigheid kan in het dagelijks leven lastig zijn. 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen. Help jij hen verder?

Wat doe je als taalvrijwilliger?
Afhankelijk van het taalniveau en de behoefte van de (volwassen) taalvrager onderneem je samen activiteiten. Je kunt taaloefeningen doen, op de computer in de bibliotheek of elders. Het is ook leuk om een wandeling te maken en ondertussen alles te benoemen wat je tegenkomt. Je oefent dan in spreekvaardigheid terwijl je iets onderneemt. Verder kun je samen geschreven teksten verbeteren of helpen bij de voorbereiding van een examen. Je bent geen tolk of sociaal-maatschappelijk werker.

Je doet het niet alleen
Als taalvrijwilliger werk je samen met Wij zijn Woerden en/of Taalhuis Het Groene Hart. Wij zijn Woerden zet zich in voor mensen die moeten inburgeren. Zij volgen meestal taalles bij een commercieel instituut en kunnen daarnaast extra hulp gebruiken. Het Taalhuis Groene Hart zet zich in voor mensen die algemeen moeite hebben met lezen en schrijven. Naast anderstaligen zijn dit ook mensen met Nederlands als moedertaal. Voordat je aan de slag gaat, volg je zelf een taaltraining en krijg je hulp bij het kiezen van methodes en materiaal. Daarnaast is er ondersteuning door intervisie met andere taalvrijwilligers, deskundigheidsbevordering en is er een inloopspreekuur voor vragen.

Meer weten en aanmelden
Voor meer informatie: Els van Steenbeek taalhuis@regiobibliotheekhetgroenehart.nl of
06 – 57953644 (bereikbaar op maandag- en woensdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur).