Verkeer

Bij de gemeente is veel kennis aanwezig op het gebied van verkeersvraagstukken, maar vaak is de uitwerking in de buurten of in de straten van Harmelen niet optimaal voor de bewoners. Voor klachten ontmoet men niet altijd een gewillig of begrijpend oor en juist voor die situaties wil het Dorpsplatform een rol voor de bewoners spelen.

Het Dorpsplatform wil daarom gemakkelijk bereikbaar zijn voor de inwoners en met hen actief naar een oplossing zoeken. Hiervoor maken wij ons dan sterk bij de gemeente.

Ook geïnteresseerd in verkeerszaken? Als je hieraan mee wilt  doen, meldt je dan aan.

Harmelen de Molenbrug over de Oude Rijn

Contact met Verkeer via verkeer@harmelen.nu

contactpersoon is Jan-Willem Gombert