Jose van Engelen
Jose van EngelenVoorzitter & contactadres
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn in en met Harmelen. Toen ik benaderd werd om in het dorpsplatform te komen was dit ook een van de redenen dat ik ja heb gezegd.

Nog een reden is dat ik het erg belangrijk vind om in een klein dorp tussen grote stedelijke ontwikkelingen zoals in Utrecht en Woerden, te streven naar een sterke en krachtige Harmelen. Waar het goed wonen, werken en leven is.

Ik woon sinds 1978 in Harmelen en ben getrouwd met Ries, moeder van 3 kinderen en inmiddels oma van 4 schattige en ondeugende kleinkinderen. Ik werk als accountmanager in de farmaceutische sector en ben in mijn vrije tijd graag buiten actief met tuinieren, fietsen, skiën en wandelen.
Verder ben ik actief als bestuurslid bij de Kievit

Jan Willem Gombert
Jan Willem GombertPenningmeester, contactpersoon Bouwen en Verkeer
Harmelen is een prachtig dorp waar ik sinds 2002 met genoegen woon. Het is omringd door mooi typisch Nederlands landschap, centraal gelegen en heeft een goede bereikbaarheid.
Ik heb door mijn werk veel van de wereld gezien, maar bij terugkeer is het zien van dit typisch Hollandse landschap toch telkens een feestje.

De toenemende verkeersintensiteit, de rondwegen en het “inbreien” van nieuwe bebouwing geven (een veranderende) druk op de verkeersbelasting in en rondom Harmelen. Veiligheid, wooncomfort, geluids- en milieubelasting zijn voor mij belangrijke zaken als het om aanpassingen gaat van en voor verkeersstromen. Verder vind ik het nog belangrijker dat veel inwoners betrokken zijn bij de totstandkoming van veranderingen en dat er draagvlak is voor de uiteindelijk gekozen oplossingen. Daarom zet ik mij graag in voor het dorpsplatform in het algemeen en bouwen en verkeer in het bijzonder.

Marc Verheijen
Marc Verheijencontactpersoon Sport en Cultuur, pr en communicatie
Mijn naam is Marc Verheyen. Ik ben 56 jaar, getrouwd met Monique en heb 3 kinderen Kiki (25jr), Lars (18jr) en Tess (16jr). Het gezin wordt gecompleteerd met onze hond Zazu en onze kat Flow. Mijn hobby’s zijn koken, wandelen, lezen, hockey, motor rijden en nog veel meer dingen, die het leven aangenaam maken.

We wonen al ruim 25 jaar in Harmelen en hebben het hier erg naar ons zin. In mijn werkzame bestaan heb ik zowel nationaal als internationaal diverse management en directie posities bekleed op gebied van veranderingsmanagement, businessdevelopment , sales en meer general management . Ik hou mij nu specifiek bezig met Flexlabour.nl : een bedrijf, dat innovatieve oplossingen biedt voor werkgever en werknemer, daar waar het gaat om de flexibele inzet van arbeid.
Door mijn werk ben ik veel onderweg geweest en heb ik zeker met opgroeiende kinderen minder tijd kunnen maken voor wat meer maatschappelijk georiënteerde activiteiten. Mijn kinderen zijn inmiddels wat ouder en mijn huidige bedrijf richt zich voornamelijk op Nederland dus daarmee heb ik ook wat meer tijd voor andere zaken.

Ik ben in het dorpsplatform toegetreden om mijn kennis en kunde in te zetten om het Dorpsplatform verder te helpen inhoud te geven en het nog steviger op de kaart te zetten. In mijn rol als contactpersoon van pr en communicatie wil ik een breed draagvlak creëren voor onze activiteiten en vooral in contact komen met de belangrijke zaken, die leven in het dorp. Als Dorpsplatform zullen wij specifieke en het algemeen belang rakende wensen, maar ook punten van kritiek op een zo goed mogelijke wijze proberen onder de aandacht van de Gemeente en de politiek te brengen met als doel het welzijn van de inwoners van Harmelen positief te beïnvloeden. We willen een spreekbuis zijn voor de inwoners van Harmelen, maar ook voor andere belanghebbenden als verenigingen, sportclubs etc. Daarvoor hebben we wel jullie input nodig.
Wil je meer weten of heb je een vraag kom dan naar onze bewoners bijeenkomst op 13 maart? Uitnodigingen volgen, maar noteer de datum vast. Voorts ben ik te bereiken via communicatie@harmelen.nu of op mijn mobiele nummer 06-11621211. Ik hoop snel in contact te komen.

Huib van Loo
Huib van Loocontactpersoon werkgroep leefbaar
Harmelen is een prachtig dorp gelegen in het Groene Hart. Een rustige plek om te wonen en te recreëren in het groen om ons heen.
Ik woon al meer dan 40 jaar in Harmelen en met veel plezier. Ben lid van de werkgroep leefbaar en vertegenwoordig deze in het dagelijks bestuur van het Dorpsplatform.
De werkgroep leefbaarheid houdt zich bezig met alles wat te maken heeft met het zo prettig mogelijk wonen in ons mooie dorp. Een van de dingen om dit te bereiken is de jaarlijkse opschoonactie om het zwerfvuil op te ruimen. Daarnaast staan o.a. het hondenbeleid, de veiligheid en geluidsoverlast op ons lijstje.
Samen met Annette Kooijman, Marjan van Wijk (vz) en Peter Bartels zet ik me zoveel mogelijk voor de bovengenoemde items in.
Marcel den Hartog
Marcel den HartogBestuurslid
Harmelen is een dorp voor jong en oud, met actieve (sport)verenigingen, een mooi Dorpshuis en alle voorzieningen die je nodig hebt. Ik vind het prettig wonen in Harmelen, ik heb fijne contacten in mijn eigen buurt en met dorpsgenoten, daarnaast ervaar ik Harmelen als een rustige omgeving maar tevens als centraal gelegen en goed bereikbaar. Ik ben getrouwd met Wendy, ons leven is redelijk dynamisch als gezin met nog jonge kinderen. Edith, David en Erik, vanaf 2024 gaan ze alle drie naar de basisschool.
Ik vind het belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn naast mijn werk bij Rijkswaterstaat. Daarnaast vind ik leuk om bij te dragen aan de verbinding tussen de inwoners van Harmelen en met de Gemeente Woerden. Het valt mij wel op dat bij veel maatschappelijke bijeenkomsten, ook die van het dorpsplatform, de jongere generaties nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Ik begrijp wel dat dit niet altijd uitkomt naast bijvoorbeeld werk, sport en gezin. Toch hoop ik dat we als Dorpsplatform de juiste onderwerpen op de agenda zetten voor het Harmelen van nu en de toekomst. En daarbij hebben we iedereen nodig!
Op dit moment ben ik nog geen contactpersoon voor een specifiek thema of werkgroep.
Ik hoor graag van u, schiet me gerust aan in het dorp.
Ben jij dit?
Ben jij dit?Nieuwe bestuursleden gezocht!
Harmelen is een prachtig dorp en als je er woont, hoor je er bij. Tenminste, dat vinden wij van het Dorpsplatform en gunnen we iedere Harmelenaar.

Daarom zoeken wij actieve mensen bij het Dorpsplatform. Omdat wij er voor iedereen in Harmelen zijn.