Voor 2021 zijn de volgende Dorpsoverleggen gepland: 11 februari, 15 april, 23 september en 11 november.

Deze vergaderingen zijn openbaar dus iedereen is welkom, voorlopig nog digitaal! Als er weer op locatie vergaderd mag worden zijn deze vergaderingen op diverse locaties in Harmelen gehouden, hou hiervoor  dus de website in de gaten voor de juiste locatie!

Als je mee wil doen met het Dorpsoverleg, iets wil bespreken met of iets wil melden aan de inwoners van Harmelen is het fijn als je hiervoor contact opneemt met Foppe, de secretaris van het Dorpsplatform via secretaris@harmelen.nu

Graag tot ziens