Voor 2021 zijn de vergaderdata voor het bestuur van het Dorpsplatform: 14 januari, 11 maart, 26 augustus, 14 oktober en 30 november.

Deze vergaderingen zijn openbaar dus iedereen is welkom, voorlopig nog digitaal maar als er weer op locatie vergaderd mag worden zijn deze vergaderingen in het Dorpshuis. Hou de website in de gaten voor de juiste locatie!

Als je mee wilt vergaderen of als je iets wilt bespreken met het bestuur van het Dorpsplatform is het fijn als je hiervoor contact opneemt met Foppe, de secretaris van het Dorpsplatform via secretaris@harmelen.nu