In 2019 zijn wij als Dorpsplatform op bestuurlijk gebied enorm veranderd. Drie mensen hebben het bestuur verlaten en hun bijdrages waren waardevol, met name bij het opstarten van het Dorpsplatform en een groot deel van de activiteiten. We bedanken hen voor hun inzet, enthousiasme en bijdrages aan het dorp en het dorpsplatform.

Door een aantal nieuwe bestuursleden is opnieuw invulling gegeven aan de dorpsagenda die op basis van enquêtes in 2018 in 2019 vorm en inhoud heeft gekregen. Een aantal belangrijke onderwerpen is voortvarend opgepakt, zoals je in onderstaand verslag kunt lezen. Wij wensen je veel plezier en inspiratie bij het lezen van dit jaarverslag en hopen op positieve bijdrages aan het dorp en het dorpsplatform.

Verder lezen over onze activiteiten kan via deze link