Op 16 februari vond weer een dorpsoverleg plaats, helaas nog online omdat nog niet alle corona maatregelen van tafel waren. Er waren ruim 40 deelnemers aan dit overleg.

De avond stond in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen, waarbij in totaal 10 partijen in een pitch van 5 minuten elk konden vertellen wat hun plannen voor de komende jaren zijn. Waarbij uiteraard meer specifiek gericht op Harmelen.

De belangrijkste thema’s die bij vrijwel alle partijen terugkwamen zijn:

  • Wonen en woningbouw. Duidelijk is dat men vrijwel unaniem is over het feit dat er meer woningen moeten komen voor senioren en starters, waarbij specifiek meer aandacht gevraagd werd voor (sociale) huurwoningen. Ook wordt gepleit voor meer creativiteit bij de gemeente in het nadenken over alternatieve woonvormen, al dan niet als tijdelijke oplossing voor de woningnood. Te denken valt ondermeer aan tiny houses, opsplitsen grotere woningen en gebruikmaken van leegstaande kantoorpanden. Ook werd aangedrongen om creatieve oplossingen te bedenken om inwoners van Harmelen voorgang te geven in het toewijzen van sociale huur- en koopwoningen
  • Duurzame energie. Wat opvalt is dat alle partijen bezig zijn met duurzame energie, maar dat er aardige verschillen zijn in de wijze waarop e.e.a. gerealiseerd moet worden. Wel of geen windturbines, wel of geen zonnepanelen velden. Het bevestigt dat dit de komende jaren nog uitgebreid aan de orde gaat komen en dat er nog wel wat water door de (oude) Rijn zal stromen voor daar overeenstemming over gaat zijn.
  • Dit tuinkassengebied staat volop in de picture en duidelijk is dat alle partijen willen dat daar een goede bestemming voor komt en dat de bewoners van Harmelen daar een belangrijke stem in moeten krijgen.
  • Veiligheid, verkeer en infrastructuur. Een onderwerp wat veel terugkomt en waar partijen vinden dat dit binnen Harmelen goed geregeld moet zijn.

Daarnaast kwamen nog andere zaken aan de orde die in meer of mindere mate door partijen in hun programma zijn gezet. Helaas konden door technische problemen niet alle filmpjes getoond worden, maar alle presentaties staan op de website en kunnen nog eens rustig bekeken worden. Daarnaast is met ingang van 16 februari de Woerdense stemwijzer online zie https://mijnstem.nl/woerden#!/en komt er begin maart nog een huis aan huis stemkrant.

Voordat dit politiek geweld losbarstte, werd stilgestaan bij het afscheid van Ineke Alsem als lid van het Algemeen Bestuur van het Dorpsplatform. Ineke is bijna 15 jaar, vanaf het prille begin, betrokken geweest bij het Dorpsplatform, waarbij ze met name op het gebied van zorg- en welzijn binnen Harmelen haar steentje meer dan heeft bijgedragen. Met haar vertrek gaan we veel kennis en ervaring missen. Het bestuur gaat op een ander moment nog goed afscheid van haar nemen.

Onze Dorpswethouder, Ad de Regt, wist ons twee niet onbelangrijke zaken te melden:

  • Dorpsvisie: Het Dorpsplatvorm wil een dorpsvisie ontwikkelen over de toekomst van het dorp. Dit wordt van harte ondersteund door het college en intussen is besloten subsidie te verstrekken voor de eerste fase van het onderzoek wat hiervoor nodig is. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan, wordt gekeken wat verder nodig is om deze visie vorm en inhoud te geven.
  • Subsidie voor aanplant bos: De provincie Utrecht heeft middelen over voor de aanplant van bossen. Woerden gaat daarmee actief aan de slag, ook m.b.t. de oostkant van Harmelen.

Tenslotte was wethouder Tymon de Weger uitgenodigd om ons bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot de woningbouw. Hij gaf aan dat het in Harmelen niet snel genoeg gaat en gaf ene overzicht van wat op de rol staat.

  • De Raadhuislaan (24 koop appartementen) is goedgekeurd. Het wachten is op een partij die dit wil gaan bouwen. Naar verwachting kan einde jaar begonnen worden.
  • De Willem Alexanderlaan (in totaal 42 woningen, huur en koop). Het ontwerpbestemmingsplan ligt voor. Verwachtte goedkeuring na de zomer, verwachtte start bouw eind dit jaar, begin volgend jaar
  • Hof van Harmelen (90 koopwoningen). Ligt stil vanwege failliet van één projectontwikkelaar. De hoop is dat dit jaar er een ontwerp bestemmingsplan naar de gemeenteraad kan. Vooralsnog onzeker dus.
  • Buitenhof (+/- 90 woningen). Hier kan nog niet aan begonnen worden vanwege personele problemen bij de gemeente

Daarnaast is in de Omgevingsvisie neergelegd dat er plannen zijn voor nog eens ruim 500 woningen tot 2040 in en om Harmelen. Hier moet nog veel over gesproken en gedacht worden, ook omdat bouwen in het Groene Hart een gevoelige kwestie is. Dit moet dus zorgvuldig gebeuren. In totaal 272 woningen in de pijplijn, in diverse stadia, tot 2030. De Weger heeft z’n best gedaan e.e.a. te realiseren, maar realiseert zich dat het altijd te weinig is.