Tijdens het overleg van het Algemeen Bestuur is voornamelijk gesproken over de toekomst van Harmelen. Eerder hebben we al gemeld dat er veel op ons dorp afkomt. We zien dat er grote plannen zijn bij de gemeente, maar vragen ons af of deze plannen overeenkomen met wat de bewoners van Harmelen zelf eigenlijk willen. Daarover willen we met bewoners gesprekken aangaan en onderzoeken wat zij vinden dat er met het dorp moet gebeuren. Deze gesprekken moeten resulteren in een visie document over de toekomst van Harmelen, opgesteld door en voor Bewoners van Harmelen. Dit document willen we vervolgens aanbieden aan de gemeente.

We willen deze gesprekken zo breed mogelijk voeren, zonder vooroordelen of beperkende voorwaarden. We willen duidelijk maken wat er leeft in Harmelen en hoe de bewoners naar de toekomst van het dorp kijken.

De start voor deze gesprekken willen we doen op het volgende dorpsoverleg, de uitnodiging daarvoor volgt.