Het Dorpsplatform zet zich in voor het dorp en haar omgeving. Het afgelopen jaar heeft het college een Omgevingsvisie gemaakt, waar ook bewoners hun inbreng mochten en mogen leveren. Wat we als Dorpsplatform hebben moeten constateren is dat er – naar onze mening – tot op heden erg slecht geluisterd wordt naar en gedaan wordt met deze inbreng. Reden voor het bestuur hierover een brief te sturen. Deze brief vinden jullie hierbij.

analyse inbreng omgevingsvisie

De uitkomsten van een enquête, gehouden onder gemeenteraadsleden, geeft een beeld weer dat overeenkomt met de door ons gedane analyse. De uitkomsten van deze enquête kun je inzien op  https://gogomo.org/omgevingsvisie/

Vanwege het doorschuiven van een besluit over de Omgevingsvisie naar de volgende raad kan de enquête nu ook worden ingevuld door inwoners van Woerden. Daarmee kan een duidelijker beeld worden verkregen van wat de inwoners willen met hun stad. Deze enquête is te vinden via de link https://nl.surveymonkey.com/r/GRWoerden2022