Verslag vergadering Zorg en Welzijn 19 januari 2009

Aanwezig 5 personen
Afzeggingen 3 personen

1, doorstart maken olv nieuwe voorzitter Pieter Battem , Sharita blijft aktief lid,
2. stellen de volgende speerpunten vast voor 2009-2010.

a. Breed overleg WMO en nieuwe WMO raad met vertegenwoordiger uit Harmelen.
b. Ontwikkeling woonservice zones in Harmelen
c. Opvang en voorzieningen voor de jeugd in Harmelen
d. Ontwikkeling Brede School en gevolgen voor oa. Dezibel
e. Ontwikkeling dorpshuis in voormalig gemeentehuis.

3, aanpak van genoemde projekten door 2-tallen uit de commissie zelf.
Verdeling volgt.

4. We gaan aktief zoeken naar een WMO raadslid uit Harmelen.

5. we raadplegen AB Dorpsplatform over plannen van gemeente Woerden inzake vestiging Centrum voor Jeugd en Gezin. In Harmelen.

6. volgende vergadering op 23 april a.s. aanvang 18.30 uur Dammolen 11.

 

Harmelen , 21.1.2009

Pieter Battem