Thema avond 10 Oktober 2006

Secretariaat:
Teuny van Wijngaarden
Dorpsstraat 229
3481 EG Harmelen
Telefoon: 0348 441956
E-mail: teunyvanwijngaarden@hetnet.nl
www.harmelen.nu

 

Aan de belangstellenden van het Dorpsplatform Harmelen.

Harmelen, 2 oktober 2006.

Geachte mevrouw/mijnheer,

Hierbij nodigen wij u uit voor een bijeenkomst van het Dorpsplatform op dinsdag 10 oktober a.s. om 20.00 uur in de Hofzaal van de “Heremalerhof” Spruit en Bosch 1, Harmelen.. Deze avond, die georganiseerd is door de Werkgroep Zorg en Welzijn, zullen de plannen worden gepresenteerd van het Woonzorgnetwerk Harmelen. De kernvraag van de avond is:

“Is Harmelen voorbereid op de toekomst?”

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter van het Dorpsplatform, de heer E.Janson;
  2. Inleiding door Wethouder M. Haak;
  3. Presentatie door de heer R.Noordam, coördinator woon/zorgzone en mevrouw L.Sanders,beleidsmedewerker gemeente Woerden.
  4. Pauze;
  5. Discussie o.l.v. mevrouw I.Alsem en gelegenheid tot het stellen van vragen;
  6. Rondvraag;
  7. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
namens het Dorpsplatform Harmelen
Teuny van Wijngaarden – secretaris.