Het Dorpsplatform heeft je stem nodig voor een JA voor het opstellen van een dorpsvisie Harmelen.

We hebben nu 250 JA stemmen maar hebben er 500 nodig!

In de dorpsvisie, die nog niet opgesteld is, willen wij met alle inwoners omschrijven wat wij belangrijk vinden voor Harmelen als het gaat over alles rond woon- en werkplekken, verkeer, energie, sociale en sport-voorzieningen, aandacht voor iedereen van oud tot jong, kortom een goed leef, woon en werkklimaat in Harmelen.
Met deze visie willen wij de gemeenteraad en het college van burgermeester en wethouders laten zien wat wij belangrijk vinden in Harmelen.

Dus zeg JA en stem via harmelen.nu/dorpsvisie