De glastuinbouwers uit de Harmelerwaard hebben weinig mogelijkheden voor uitbreiding en verduurzaming. Dit kan leiden tot het vertrek van bedrijven. Om leegstand en verloedering te voorkomen, zijn gemeente Woerden en Provincie Utrecht een onderzoek gestart naar de toekomstmogelijkheden van het kassengebied. Ook u kunt hierover meepraten! Op 6 december is er een eerste bijeenkomst.

Ideeënsessie, Dinsdag 6 december 2022, van 19.30 – 21.30 uur, koffie staat klaar vanaf 19.00 uur in Recreatiecentrum H2O, De Uithof 1, Harmelen

Aanmelden, Om de bijeenkomst goed te kunnen organiseren, is het belangrijk dat u zich aanmeldt. Dit kan via www.woerden.nl/harmelerwaard (kijk onder het kopje Aanmelden ideeënsessie). Of bel naar 14 0348 (vragen naar Max Ponds). Graag aanmelden vóór maandag 5 december 12:00 uur.

Wat kunt u deze avond verwachten? We praten u bij over de stand van zaken en de stappen die we doorlopen. Daarna kunt u uw wensen, ideeën en eventuele zorgen bespreken aan thematafels. Hoe ziet u dit gebied in 2030, of 2040? Wat zou u hier graag zien? En wat juist niet? Er ligt nog geen plan, dus wij komen vooral ideeën en informatie bij u ophalen.

Vervolg, Na deze bijeenkomst willen wij met een vertegenwoordiging van belanghebbenden de opgehaalde ideeën verder uitwerken in twee vervolgsessies. Hebt u hier interesse in, dan kunt u dit aangeven bij uw aanmelding. Bij te veel aanmeldingen maken wij een selectie.

Bron: gemeente Woerden,