Het Wijkplatform Harmelen heeft een overleg gehad met een aantal bewoners van Mauritshof. Er leven bij de bewoners namelijk een aantal wensen die zij graag bij de gemeente willen aankaarten. De brief, zie bijlage b171204 Mauritshof, die enige tijd geleden gestuurd is, is door omstandigheden nu pas in behandeling genomen. De gemeente, afdeling Buitenruimte is hiermee wel voortvarend aan de slag gegaan.

De meldingen die nu opgepakt zijn hebben betrekking op extra verlichting. Met name het voet-fietspad tussen de Wilhelminalaan en de Emmalaan is eveneens erg donker ’s avonds. Een extra lantaarnpaal zou fijn zijn. Net als het voet-fietspad langs Dezibel, achter de Brede school en de Kroon,  ook dat is ’s avonds pikdonker. Het snoeien van de struik richting Claushof, waar een lantaarnpaal achter staat, zou al een verbetering geven, maar de bewoners willen graag 2 verlichtingspunten erbij.

Voet-fietspad achter Dezibel

In antwoord op deze kwesties heeft de afdeling Buitenruimte aangegeven dat zij deze vragen besproken hebben met de beheermedewerker openbare verlichting, zij gaat ter plaatse bekijken wat de mogelijkheden zijn om dit te realiseren met een extra lantaarn(s).

Over de andere zaken zoals onderhoud openbaar groen en het snoeien van bomen, wordt de werkgroep Leefbaarheid zo spoedig mogelijk geïnformeerd; wij houden u op de hoogte!

Als u kwesties heeft die al lang spelen in uw buurt en u komt er niet verder mee; neem contact met het Dorpsplatform, werkgroep Leefbaarheid door een mail te sturen naar leefbaarheid@harmelen.nu op en we gaan samen met u aan de slag.