Er wordt gestart met de bouw van de woningen in Mauritshof.

Maar eerst moet het perceel van de voormalige Notenbalk school bouwrijp gemaakt worden.
Dit bouwrijpmaken bestaat uit de aanleg van rioleringen, rooien bomen, aanleg toekomstig parkeerterrein naast Dezibel en opnemen bestaand parkeerterrein op de hoek van de Mauritshof/Claushof.
De werkzaamheden voor het bouwrijpmaken zijn gestart met het rooien van een 4-tal bomen aan de noordzijde van de Claushof waarna grond- en rioolwerk ter plaatse van het toekomstig parkeerterrein plaats zal vinden. Het opnemen van het bestaande parkeerterrein start na voorgenoemde werkzaamheden.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider de heer A.F. Pouw 06 – 2009 4729 of per e-mail via pouw.a@woerden.nl.