Voor het eerst in de historie van het Dorpsplatform Harmelen vond er op 17 november een digitaal Dorpsoverleg plaats. Vanwege corona was ook het dorpsplatform genoodzaakt de bewoners via dit platform bij te praten over belangrijke zaken die alle bewoners van Harmelen aangaan.

We verwachten dat we de komende periode vaker via dit medium bewoners zullen moeten informeren en bijpraten over de diverse ontwikkelingen in en rond ons dorp. Graag worden wij ook door u geïnformeerd over wat u nodig heeft om deel te kunnen nemen dan dergelijke digitale bijeenkomsten. En uiteraard horen wij ook graag welke onderwerpen u op de agenda van deze Dorpsoverleggen terug zou willen zien.

We horen het graag via secretaris@harmelen.nu

Voor het overzicht van de besproken onderwerpen zie Verslag Dorpsavond 17 november 2020 

Hiernaast een schets-tekening van de geplande brug Harmelerwaard- Hugo de Vries-weg richting de randweg.