Toekomstplannen Harmelen
De komende jaren zullen er een hoop zaken op ons dorp afkomen, zaken waarover wij u graag willen informeren, maar waarover wij ook graag uw mening horen. Waarom? Omdat wij denken dat deze zaken ook u gaan raken, direct of indirect. Woningbouw, uitbreiding bedrijventerrein, energieparken en fietspaden, het zijn onderwerpen die op korte termijn op ons dorp afkomen en waar wij uw mening graag over willen horen.

Woningbouw
Om te beginnen is er een nieuwe woonvisie ontwikkeld op wat de gemeente wil met de woningbouw. Er staan diverse plannen op stapel, van nog op de tekentafel, tot voorgenomen bestemmingsplannen en al bijna afgebouwd (Mauritshof). De plannen in deze woonvisie zijn gemaakt op de te verwachten groei van de gemeente Woerden, naar zo’n 60.000 inwoners in 2040. Dit betekent dat ook Harmelen groter gaat groeien en dat er, volgens deze visie, veel gebouwd gaat worden, binnen en – waarschijnlijk op termijn – ook buiten de eerder vastgestelde uiterlijke grens, een zogenoemde rode contour, van het dorp. Wat we tot op heden moeten vaststellen is, dat plannen niet altijd overeenkomen met de wensen die wij als dorpsgemeenschap hebben. Van al deze plannen mag u, als inwoner, wat vinden en mag u uw mening geven.

Energie
Zoals iedereen in de media heeft kunnen horen en lezen, wordt er serieus nagedacht over alternatieve, milieu vriendelijkere vormen van energie. Daarbij wordt vooral gedacht aan windmolenparken en zonnepanelen velden. Voor dergelijke parken en velden zijn er intussen ook eerste ideeën ontwikkeld voor de omgeving van Harmelen. Wij weten van de plannen die de gemeente Utrecht heeft voor een windmolenpark in polder Rijnenburg.

Wij horen graag hoe u erover denkt, reageer via ons contactformulier