In de presentatie na de pauze hebben we gekeken naar de mogelijkheden voor snelle fietsroutes tussen Woerden en Utrecht, door of langs Harmelen. Een snelfietspad is een fietspad dat meer en specifiek ruimte geeft aan de fietser. Omdat Harmelen op deze route ligt, zal een deel van dit pad door het dorp gelegd worden. Daarvoor zijn intussen verschillende alternatieven bedacht die toegelicht werden in deze presentatie harmelen Daarna werden er met een grote groep aanwonenden, betrokkenen zoals de Fietsersbond en ambtelijke ondersteuning van de gemeente en de provincie, allerlei trace’s doorgesproken, zie voor een overzicht overzicht trace’s, ingetekend op grote kaarten, waarbij met name de knelpunten aandacht kregen.

Als u nog vragen heeft kunt u altijd het contactformulier op deze site invullen.

Als u wilt meepraten, meedenken en meewerken bent u van harte welkom op het volgende Dorpsoverleg, dinsdagavond 21 januari 2020