6 november 2017.

De commissie van Verkeer Dorpsplatform heeft kennis genomen van de oplossing, gekozen door de gemeente Woerden, voor eventueel sluipverkeer tegen te gaan op de Groenendaal. Het betreft hier sluipverkeer dat vanuit de kern Harmelen via de Gravenlaan haar weg wil vervolgen naar de aansluiting op de randweg.

De Groenendaal, tussen de Gravenlaan en de Randweg Harmelen, is een belangrijke recreatieve route voor wandelaars, fietsers en ruiters en zal haar goede functie verliezen indien gemotoriseerd verkeer via deze weg de verbinding zoekt naar de randweg.
Dit stuk Groenendaal is altijd een landbouwontsluitingsweg geweest (voor verkeer van en naar de daaraan gelegen boerderijen) en heeft vanwege haar verkeers-luwheid het veel gebruikte recreatieve karakter gekregen.
De prachtige bomenrijen zijn in het verleden door Harmelense schoolkinderen geplant.
Het is dus vanzelfsprekend dat sluipverkeer wordt geweerd tussen de Gravenlaan en de Randweg.

Van de Gravenlaan tot aan de Reijercopse overgang is de Groenendaal een ontsluiting voor verkeer vanuit Hofwijk naar de voorzieningen op de Groenendaal (zwembad H2O, scholen, manege en de sporthal) en naar Montfoort. Dit is altijd zo geweest en dient zo te blijven vanwege de spreiding van verkeer in het dorp.

Er zijn 2 situatieschetsen die duidelijk maken welke aanpassingen er worden uitgevoerd

170027 002 101 SIT C02-BLAD 1  en 170027 002 101 SIT C02-BLAD 2

Onze commissie ervaart dat het erg meevalt met sluipverkeer op de Groenendaal en dat dit erger is geweest in het prille begin van de nieuwe Randweg.
Wat ons betreft had de maatregel niet echt nodig geweest, maar onder het mom van “baat het niet, dan schaadt het niet” zien wij geen aanleiding om hierover nader in overleg te gaan met de betreffende bestuurder in het college van B&W te Woerden.

Bent u het hiermee eens of juist niet? Stuur een reactie via onze contactpagina zodat wij weten wat u vindt.