Toelichting voor de start van de wijkschouw door wijkagent Jeroen van Beek

Aanwezig waren de wijkagenten Jeroen van Beek, Daphne Sturkenboom en John van Kleinwee,
Wijkconsulent GroenWest Ingrid van Blokland, Marjolein van Millingen en Lennard Lindeman van de gemeente Woerden, bewoners van de Dammolen en Kok Kleijn van het Dorpsplatform.
De gelopen route was door Harmelen Zuid.

Op het rondje, die begon bij schemer en ook door mensen met slechte bedoelingen zou kunnen worden gelopen, vielen een aantal zaken op:
– Op diverse plekken staan lantaarnpalen niet op de goede plaats.
– Veel openbaar groen vormt een belemmering voor een adequate verlichting.
– Sommige mensen plakken een lantaarnverlichting deels af omdat de lamp zo hinderlijk op het slaapkamerraam schijnt.
– Bij een aantal woningen is het heel eenvoudig om via een garage, een regenpijp of een schutting een hoger gelegen woonlaag te bereiken, die vaak veel minder goed beveiligd is.
– Op veel plekken zijn donkere hoeken, waar geen zicht op is. Goed voorbeeld is sporthal de Kroon. Dit valt te meer op omdat de brede school hier tegenover juist heel overzichtelijke gevels heeft.
– De kwaliteit van de openbare verlichting wisselt nogal. Sommige TL’s geven weinig licht of verlichten het verkeerde gedeelte. Daar waar ledverlichting is aangebracht is het licht vaak veel helderder en ook beter verdeeld.
– Heel wat woningen hebben verouderd hang- en sluitwerk, waar een inbreker minder dan 1 minuut voor nodig heeft.
– Mensen zijn vaak heel duidelijk niet thuis, b.v. gordijnen open, maar alles donker in huis.
– Galerijen van appartementen zijn vaak stikdonker.
– De WhatsApp-groep van de Dammolen is zeer actief, maar het is vreemd dat ze zelf de borden hebben moeten betalen.

Ook werd benadrukt wat een enorme impact inbraak op de bewoners kan hebben en wat je er zelf aan kan doen om dit te voorkomen. Het is zinvol om weer een keer een vervolg te geven aan het thema inbraakpreventie, wijkagent John van Kleinwee wil dit nog wel een keer doen op een Dorpsoverleg. En misschien weer eens een actie “waaks” organiseren, hoewel een WhatsApp-groep waarschijnlijk beter werkt.

De gemeente schijnt wel enig budget te hebben om zaken te verbeteren. Misschien is het goed om op het dorpsoverleg te vragen naar suggesties van de bewoners ten aanzien van hun eigen wijk en eventueel een meldpunt te openen.

Ko Kleijn
Oktober 2017