Een oproep voor het deelnemen aan bijeenkomsten voor ondernemers en maatschappelijke organisaties. Inwoners kunnen later deelnemen aan apart te organiseren bijeenkomsten! 

Hoe ziet Woerden erin 2030 uit? Daarover gaat de omgevingsvisie waar gemeente Woerden aan werkt. In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we de (ruimtelijke) leefomgeving zo kunnen inrichten, dat het goed leven, wonen, werken en ontspannen is in onze gemeente. Veel hiervoor is al vastgelegd in bestaande visies en eerder gemaakte afspraken. Deze brengen we in de omgevingsvisie bij elkaar, zodat er één samenhangend toekomstbeeld ontstaat. Daarnaast is er ruimte voor een aantal specifieke keuzes binnen actuele thema’s, zoals wonen, bereikbaarheid en de verbinding tussen stad of dorp en platteland. Daarover willen we graag met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek.

Digitale bijeenkomsten. Als eerste organiseren wij een aantal (digitale) bijeenkomsten waarvoor we gericht een aantal partijen uitnodigen. Tijdens de eerste bijeenkomst lichten we het proces van de omgevingsvisie toe en verkennen we enkele specifieke thema’s. Tijdens de tweede bijeenkomst verkennen we mogelijke oplossingsrichtingen voor deze thema’s. Graag nodigen wij u dan ook uit voor twee opeenvolgende bijeenkomsten die worden gehouden voor de kern Harmelen. De bijeenkomsten vinden online plaats op 28 april en 26 mei 2021 van 19.30 – 21.30 uur.

Via dit formulier kunt u zich, als vertegenwoordiger van de ondernemers en/of maatschappelijke organisaties, tot uiterlijk 21 april zowel aan- als afmelden. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u van ons een bevestigingsmail met een link waarmee u kunt deelnemen. Om een werkbare groep te houden, vragen wij u om per organisatie één afgevaardigde te laten deelnemen. 

Vervolgtraject voor alle inwoners met een enquête én organiseren we diverse (digitale) bijeenkomsten waar alle geïnteresseerden zich voor kunnen aanmelden. Meer informatie hierover volgt nog.

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via omgevingswet@woerden.nl.

Wij hopen op uw komst!

Met vriendelijke groet,

Namens Wethouder Tymon de Weger