Eenzaamheid is ook voor Harmelense inwoners een probleem. Dat kunnen zijn ouderen, die niet meer naar buiten gaan, jongeren (12-25 jaar die studeren), statushouders die hun baan zijn kwijt geraakt, (oudere) migranten die de taal niet machtig genoeg zijn en mensen die begeleiding krijgen van de GGZ. Onlangs vond een brainstorm plaats van een aantal vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Zeker nu in coronatijd is extra aandacht van belang. Wat is er al, om wie gaat het, waar hebben mensen behoefte aan en wat kunnen we voor hen doen? Bijgaand het verslag van de Brainstorm eenzaamheid

Het Dorpsplatform participeert in het Signaalteam Harmelen, samen met het Dorpshuis en organisaties van vrijwilligers en professionals voor zorg en welzijn in Harmelen. Dat netwerk heeft tot doel signalen snel op te pakken, er wat aan te doen en de lijntjes kort te houden. Wil je contact neem contact op met Ineke via welzijn@harmelen.nu