Vorig jaar hebben we actie gevoerd om ten minste 500 stemmen te verzamelen voor de ontwikkeling van de Dorpsvisie. Aan het eind van 2022 hadden we deze 500 stemmen.

Waarom een Dorpsvisie?

In en rond Harmelen spelen belangrijke onderwerpen die van invloed zijn op de leefomgeving en het welzijn van ons allen. Denk aan woningbouw, ontwikkeling van wegen, sport- en welzijnsvoorzieningen zoals het zwembad en maatschappelijke organisaties. Ook in de toekomst zullen er tal van veranderingen zijn die allemaal invloed hebben  op ons als inwoners.

Wij in Harmelen willen dat ons dorp het eigen karakter behoudt. De winkels, scholen, een dorpshuis, sporthal, sportvelden en zwembad met daarbij een rijk verenigingsleven dragen bij aan het eigen dorpse karakter dat het wonen en werken hier zo fijn maakt.

Het is daarom belangrijk dat wij als dorp aangeven wat wij belangrijk vinden, wat we willen behouden en wat we willen verbeteren. Dat zijn voor het Dorpsplatform de redenen de Dorpsvisie van Harmelen op te stellen. Met deze Dorpsvisie willen wij, met elkaar in Harmelen, aangeven bij de gemeente Woerden hoe wij de toekomst van Harmelen voor ons zien.

En hoe nu verder?

Het afgelopen jaar zijn we, in overleg met de gemeente Woerden en PubMarket, het marketingbureau, bezig geweest met hoe we de dorpsvisie uitvragen in bijvoorbeeld korte enquêtes en hoe we gesprekken gaan organiseren met inwoners en met verenigingen en organisaties uit en rond Harmelen

Belangrijk bij de Dorpsvisie is dat deze samengesteld is met een grote vertegenwoordiging van inwoners van Harmelen; van jong tot oud!

We horen jouw mening en visie graag!

Wil je bijdragen? Dat kan tijdens de Dorposoverleggen op 6 februari, 7 mei, 3 september, 5 november en 17 december 2024. Waar we deze dorpsoverleggen houden is nog niet bekend dus houdt daarom onze communicatie in de gaten via de website Harmelen.nu.

Tot ziens