Presentatie Dorpsbijeenkomst 27-10-202 Op woensdag 27 oktober jl. vond voor het eerst in lange tijd weer een live dorpsoverleg plaats in het dorpshuis in Harmelen. Positief, niet alleen omdat de nieuwe dorpswethouder (sinds februari 2021) Ad de Regt zich eindelijk kon presenteren, maar ook omdat wij als Dorpsplatform het voornemen hebben om samen met de bewoners een visiedocument over de toekomst van ons mooie dorp te willen ontwikkelen. De aftrap daarvoor werd deze avond gedaan. Een goede timing, omdat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en we dit visiedocument onder de aandacht van de politieke partijen kunnen brengen.

Het eerste onderwerp deze avond was een presentatie van TreeMark, een organisatie die zich in opdracht van de gemeente Woerden bezighoudt met het groen in de gemeente. Voor 2022 staat Harmelen op hun agenda. Elders op onze website kunt u meer hierover lezen.

Daarna was het de beurt aan wethouder De Regt, die zichzelf voorstelde. Hij was duidelijk over de rol van het Dorpsplatform: deze is belangrijk voor de gemeente, als klankbord, maar zeker ook als verbinding met de bewoners om te horen wat er speelt en leeft in het dorp. Hij steunde ook van harte het voornemen van het Dorpsplatform om een visiedocument te maken over de toekomst van Harmelen door de ogen van de bewoners.

Onze voorzitter, José van Engelen, gaf vervolgens een presentatie over hoe het bestuur denkt over de totstandkoming van dit document en wat daar voor nodig is en gedaan moet worden. Elders op onze website kunt u de presentatie terugvinden. Het visiedocument wordt opgebouwd rondom 5 thema’s, die allemaal even belangrijk zijn en ook met elkaar samenhangen:

  • Wonen en woningbouw
  • Bedrijven en voorzieningen
  • Energie, ook voor thuis
  • Verkeer (infrastructuur)
  • Groen voor sport en recreatie

Belangrijkste conclusie is dat we dit als bestuur niet alleen kunnen doen, maar dat we daarvoor de bewoners van het dorp nodig hebben. Mensen met ideeën en een mening over wat wel en wat niet met ons dorp moet gebeuren. Om een zo groot mogelijk draagvlak te bewerkstellingen onder de bewoners van Harmelen zullen we met de dorpswethouder en de dorpsambtenaar het gesprek aan gaan over ondersteuning voor een grote campagne hiervoor. Maar uiteraard kun jij je nu al opgeven als je interesse hebt om mee te doen aan één of meerdere thema’s. Je kunt je aanmelden via secretaris@harmelen.nu

Presentatie Dorpsbijeenkomst 27-10-2021