Persbericht van de gemeente Woerden
3 november 2017

Groenendaal Harmelen wordt (brom)fietspad

Op initiatief van een groep omwonenden en in overleg met VVN Harmelen gaat de gemeente komende weken de Groenendaal in Harmelen omvormen tot een (brom)fietspad. Dit moet (vracht)auto’s ervan weerhouden de weg als sluiproute te gebruiken en de rust en verkeersveiligheid op deze landelijke weg bevorderen. Landbouwvoertuigen kunnen wel gebruik blijven maken van deze weg, zodat zij niet door woonwijken of de bebouwde kom hoeven te rijden. De eerste werkzaamheden gaan op maandag 6 november van start.

Bij de gemeente komen al geruime tijd klachten binnen over de verkeerssituatie op de Harmelense Groenendaal. De weg is sinds de openstelling van de randwegen rond Harmelen verboden voor alle motorvoertuigen behalve tractoren, maar dit verbod wordt veelvuldig genegeerd. Veel autoverkeer gebruikt de Groenendaal als kortere route naar de randweg. Omwonenden en hondenbezitters klagen over dit sluipverkeer en onveilige situaties door hardrijders. Ook de vele fietsers en wandelaars die de Groenendaal gebruiken, zijn niet gelukkig met de grote aantallen passerende auto’s. De weg is lang en smal en niet geschikt voor grote hoeveelheden verkeer. Eerdere maatregelen, zoals een geslotenverklaring en een klappaal, hadden niet het gewenste resultaat: de geslotenverklaring werd genegeerd en de klappaal werd omvergereden. Door de weg nu om te vormen tot een (brom)fietspad moet de weg onaantrekkelijk worden voor sluipverkeer.

Maatregelen
Vanaf maandag 6 november zullen de nodige aanpassingen worden aangebracht. Zo zal de bebording worden aangepast en komt er aan de uiteinden van de Groenendaal een inritconstructie (‘plateau’) die het verkeer moet ontmoedigen om het (brom)fietspad op te rijden.

Voor vragen: Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348