De Energietransitie is een hot topic, er is veel te doen over de plannen voor windturbines en zonnepanelenvelden. Als dorpsplatform hebben wij over dit onderwerp niet een specifiek standpunt – in Harmelen zijn zowel voor- als tegenstanders te vinden – maar volgen wij de discussie op de voet en proberen wij jullie te informeren over ontwikkelingen op dit onderwerp. De gemeenteraad van Utrecht heeft recent de deur opengezet voor de bouw van windmolens in ondermeer Rijnenburg, Reijerscop. SamenEnergieOpwekken vindt dit een reden om een signaal af te geven dat bewoners van Utrecht en de omliggende gemeenten geen windmolens willen. Voor meer informatie hierover verwijzen we jullie naar samenenergieopwekken.nl