Verslag werkgroep Verkeer en Ruimte van 12-03-2013

Aanwezig;

Martin Nap, Johan Griffioen, Jan van Zuilen, Paul Kwakkenbos,

Gerrit van Woudenberg Vz.

Aad van Dijk heeft te kennen gegeven te stoppen.

* Besproken wordt:

Realisatie BRAVO wegvlak 6Aen B, 14 Februari is er inloop avond geweest in H2O.

Johan en Gerrit waren daar bij aanwezig, zodra de beloofde antwoorden van de projectleider Bravo op vragen van alle aanwezigen op de inloopavond en de tekeningen bij onze werkgroep binnen zijn, zullen wij een vergadering beleggen, als werkgroep.

Inhoudelijk worden een aantal mogelijke consequenties/vragen besproken van de nieuwe randweg, maar besloten wordt dat de werkgroep het belangrijkste vindt dat zij z.s.m. de antwoorden op de vragen van de inloopavond kan inzien.

Actiepunt:

Aanleg: wegvlak 8 BRAVO, uitzoeken tijdstip realisatie brug naar Harmelerwaard/glastuinbouwgebied en dit de volgende vergadering bespreken

Actiepunt

Verzoek naamgeving wegvlak8 BRAVO

Door de werkgroep wordt aangegeven dat de volgende namen passend en treffend zijn voor een benaming

GroeneHartbaan

Afslag Oost

Oostbaan

Wordt opgemerkt dat het doortrekken van dezelfde naam als 6a en 6b kan leiden tot onduidelijkheid voor de hulpdiensten, in verband met de keuze naar links of naar rechts vanaf de afrit A12.