De gemeente heeft in het Dorpsoverleg in april 2019 een presentatie gegeven over het BuurtVeiligheidsTeam, voor meer informatie zie presentatie bvt d.d. 23 april 2019

Het BuurtVeiligheidsTeam (BVT) Harmelen komt iedere eerste dinsdag van de maand (start 15.00 uur) bij elkaar in het Dorpshuis in Harmelen.
Planning 2019: 2 juli, 6 augustus, 3 september, 1 oktober, 5 november en 3 december.

Voor dit team worden enthousiaste inwoners en ondernemers, zogenaamde sleutelfiguren gezocht die graag willen deelnemen aan het Buurtveiligheidsteam (BVT) Harmelen om mee te denken over de leefbaarheid en veiligheid in Harmelen.
Het gaat om overlastthema’s  en problematiek zoals verkeersoverlast, jongerenoverlast, rommel op straat, ondermijning etc. maar uitdrukkelijk niet om individuele zaken en problemen.
Wij zoeken diversiteit in het BVT Harmelen, dus graag meedenkers uit verschillen doelgroepen , wijken, scholen, (sport)verenigingen, kerken, ondernemers en plaatselijke winkeliers etcetc.

Voor aanmelding of meer informatie kan contact worden op genomen met dorpsambtenaar Paulien Emidio via emido.p@woerden.nl