Het Wijkplatform Harmelen heeft enige tijd geleden overleg gehad met een aantal bewoners van Mauritshof. Er leven bij de bewoners namelijk een aantal wensen die zij graag bij de gemeente willen aankaarten. Hierover is recent contact geweest met Buitenruimte van Gemeente Woerden.

De bewoners klaagden over het pad langs Dezibel achter de Brede school en de Kroon is ’s avonds pikdonker. Door het snoeien van de struik richting Claushof, waar een lantaarnpaal achter staat, zou er al een verbetering kunnen optreden, maar de bewoners willen graag 2 verlichtingspunten erbij.

Medewerkers van de gemeente zijn op de locatie wezen kijken en zijn tot de conclusie gekomen dat er lichtmasten verplaatst worden. De masten en armaturen moeten echter besteld worden, de plaatsing wordt waarschijnlijk begin 2019 in verband met de levertijd van 10 tot 12 weken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met openbareverlichting@woerden.nl