Informatie van de Gemeente Woerden:

Toekomst kassengebied onzeker. Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, maken diverse glastuinbouwers zich zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Een gebrek aan uitbreidings- en verduurzamingsmogelijkheden zorgt voor onzekerheid. De ondernemers, verenigd in de Vereniging Harmelerwaard 3.0, hebben hun probleem bij de gemeente Woerden en de provincie Utrecht aangekaart. Zowel de gemeente als de provincie erkent de problematiek. De verwachting is dat op termijn de kassen gaan verdwijnen uit de Harmelerwaard. Aangezien de brug vooral voor het kassengebied zou worden aangelegd, is de aanleg van een brug ook in een ander daglicht komen te staan.

Bestemmingsplanprocedure voorlopig stopgezet. Als gevolg van de ontwikkelingen wordt het bestemmingsplan voorlopig niet verder in procedure gebracht richting de gemeenteraad van Woerden. Het college van Woerden beraadt zich met de provincie en de stad Utrecht eerst over het vervolg van het project Ontsluiting Harmelerwaard en de bestemmingsplanprocedure.