Belangrijk item in deze nieuwsbrief: op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywet in werking, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verenigingen en stichtingen, eigenlijk iedere organisatie die werkt met persoonsgegevens moet voldoen aan nieuwe wettelijke regels over het opslaan, doorgeven en verwijderen van gegevens van leden en andere belanghebbenden.

Hart voor Woerden organiseert daarom op woensdag 4 april aanstaande een workshop  ‘Goed voorbereid op de nieuwe privacywet’ . Meer in formatie en opgave via info@hartvoorwoerden.nl en de nieuwsbrief van Hart voor Woerden