Wat maakt Harmelen zo’n prettig en leuk dorp? Is er aandacht voor veiligheid, is er genoeg geschikte woonruimte, welke ontwikkelingen zijn er met betrekking tot verkeer, welke sport- en ontspanningsfaciliteiten zijn er en hoe zit het met de beschikbaarheid van onderwijs?
Is er in Harmelen wel voldoende oog voor een sociaal vangnet voor mensen die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip dreigen te raken?

Een Dorpsagenda vóór, dóór en mét Harmelenaren. Een agenda waarin staat beschreven wat Harmelenaren belangrijk vinden en waar Harmelenaren gezamenlijk aan willen werken. Met als gezamenlijk doel de leefbaarheid van Harmelen behouden en versterken.

De Dorpsagenda wordt opgesteld als een actiepunten-lijst voor de korte en lange termijn. Door samen te werken aan deze agenda leren inwoners van Harmelen elkaar beter kennen en zullen we samen werken aan een gemeenschappelijk geformuleerd en gedragen doel. Zo ontstaat er nieuwe dynamiek in het dorp.

Iedereen wordt opgeroepen om mee te praten en mee te doen aan deze agenda. Samen wordt de Dorpsagenda en daarmee de visie voor de toekomst van Harmelen bepaald. Bewoners ( jong en oud), stichtingen verenigingen, ondernemers, organisaties en alle andere belanghebbenden. Maak jouw wensen en ideeën kenbaar en meld je aan als deelnemer aan de Dorpsagenda!