Verslag schouw Harmelen d.d. 25 oktober 2017  gemaakt door Marjolein van Milligen, ambtenaar bij de gemeente Woerden. Bij dit verslag is een

In het kort zijn de conclusies: in de kern Harmelen zijn veel jaren ‘70 woningen die in een tijd zijn gebouwd waarbij weinig oog was voor veiligheid en er niet integraal werd gewerkt tussen aanbrengen verlichting, groen en bebouwing. Daarbij is het toen gebruikte hang- en sluitwerk verouderd en kan worden geconcludeerd dat er heel wat woningen zijn waarbij aanpassing van het hang-, en sluitwerk een goede zaak zou zijn. Gewerkt moet worden aan vergroting van de bewustwording op dat gebied en ook zou de verlichting en het groen – waar mogelijk – aangepast moeten worden. Inwoners spelen bij dit vraagstuk verder een grote rol. Zij zijn immers zelf verantwoordelijk voor het aanpassen van hun woning. Een initiatief zoals de heer Jan Lammersen die in augustus gestart is met een WAbp groep is een mooi voorbeeld hier van. De heer Lammersen merkt hier bij op dat hij binnenkort een informatieavond wil organiseren. En dat zijn servicegroep goed loopt. De heer Kleijn geeft aan dat hij uit ervaring kan zeggen dat een inbraak meemaken veel impact heeft. Hij geeft aan dat het goed zou zijn als er bij het dorpsplatform meer aandacht is voor inbraakpreventie.

Voor een overzicht van de actiepunten en het gehele verslag zie

verslag schouw woninginbraken harmelen 25 oktober 2017 definitief