De gemeente Woerden heeft plannen voor tal van onderwerpen die Harmelen aan het hart gaan:
• Het zwembad H2O dat eigenlijk niet dicht hoeft, moet op termijn dicht omdat er 1 nieuw zwembad in Woerden moet komen
• Woningbouw in Harmelen wordt iedere keer op de lange baan geschoven terwijl de bouw van woningen in Woerden niet bij te houden is
• Woningbouw buiten de rode contouren, aan de grenzen van het dorp, wordt iedere keer in bespreking gebracht terwijl er volop ruimte is binnen het dorp en wij ons eerder uitgesproken hebben tegen bouwen buiten de rode contouren
• Het doorfietspad is uitgesteld waardoor de gevaarlijke fietsroutes over de Harmelerwaard en de Haanwijk voorlopig blijven, ondanks ons aandringen op verandering sinds 2017!!
• Ondanks de inbreng van inwoners, wordt er niet gewerkt aan het autoluw maken van deze twee wegen, dit is belangrijk voor de veiligheid van de kwetsbare, jeudige gebruikers
• Woerden vindt dat er beter 3, dan eerder 2, windmolens van 250 meter hoog in de Reyerscopse polder passen dan in de polder Barwoutswaarder

Het Dorpsplatform Harmelen, vraagt zich af waarom het belang van Woerden alsmaar voor lijkt te gaan op dat van Harmelen?

Wij zijn het zat dat wij in Harmelen alsmaar achteraan staan in de ontwikkelingen van ooit voorgenomen plannen.

Wij zijn het zat dat we als inwoners van Harmelen informatie ontvangen over de plannen als de plannen al zo goed als ontwikkeld zijn.

Wij willen dat er beter geluisterd en gehandeld wordt naar de ideeën van inwoners en organisaties in Harmelen als het gaat om woningbouw, het verkeer en de energietransitie

Wij willen dat er meer interactief overleg plaats vind over de voorgenomen plannen en dit niet als een verplicht item ‘burgerparticipatie’ wordt afgehandeld.

Wij willen dat het college én de gemeenteraad van Woerden de belangen en wensen van Harmelen kent, erkent en daarnaar handelt.

Ben je het bovenstaande eens?    Wil jij meedenken- meewerken en ben je actie-bereid?   Laat dan een berichtje achter via secretaris@harmelen.nu met jouw ideeen van acties.

We gaan samen aan de slag om duidelijk te maken dat het Harmelense belang gehoord en gezien moet worden in Woerden

Wil je je stem laten horen over alle ontwikkelingen in Harmelen?
Dan kan je JA zeggen tegen de ontwikkeling van een dorpsvisie voor Harmelen via harmelen.nu/dorpsvisie
De dorpsvisie wordt later ontwikkeld, wil je daaraan meewerken laat dan je email adres achter en we komen graag bij je terug.