Exploitatierekening Stichting Dorpsplatform Harmelen 2012

Saldo rekening Rabo 1/1/2013 33.444,28 bankkosten 140,66
Subsidie Gemeente 4.496,22 vergaderkosten 699,57
exploitatie overschot 545,76 -545,76 secretariaatskosten 274,08
aanschaf archiefkasten 440,30
verstrekte subsidies *) 2.948,00
kosten website 539,37
5.041,98 5.041,98
resultaat verkoop boek
verkoop boeken 8.6579,02 kosten verkoop boeken 598,06
8.080,96 batig saldo verkoop boeken 8.080,96
8.6579,02 8.6579,02
onthulling/correctie monument
reservering onthulling monument 5.000,00 afboeking reservering bronsgieter 5.950,00
monument, subsidie van derden 11.000,00 kosten herstel monument 10.900,50
toevoeging aan subsidie v. derden 5.950,00 kosten onthulling monument 3.907,85
ten laste van reservering onthulling 3.808,35 -3.808,35 toevoeging aan algemene middelen 1.191,65
20.758,35 20.758,35
saldo Rabo spaarrekening 31/12/2013 30.445,83

*) sub-post verstrekte subsidies

Subsidies zijn verleend aan:
Cursusproject Harmelen 1.250,00
b.q. Esdoornlaan 350,00
natuurterrein De Kievit, maaimachine 650,00
stichting Welzijn Woerden 698,00
Totaal 2.948,00