Informatie van de gemeente Woerden voor een goed verloop van de oudjaarviering 2022/2023.

Afsteken van vuurwerk: hoe zat het ook alweer. Na twee jaar een landelijk vuurwerkverbod te hebben gehad in verband met corona, lijkt het erop dat we de komende jaarwisseling weer als vanouds kunnen vieren met elkaar. Ook de verkoop van consumentenvuurwerk is dan weer toegestaan. Graag attendeer ik u op de geldende regels met betrekking tot het afsteken van vuurwerk in Nederland.

Afsteektijden. Vuurwerk mag sinds 2014 uitsluitend afgestoken worden tijdens de jaarwisseling tussen 18.00 uur ’s avonds en 02.00 uur ’s nachts. Hiermee proberen we de overlast overdag te beperken, terwijl mensen die vuurwerk willen afsteken nog voldoende tijd hebben om dit te doen.

Knalvuurwerk en vuurpijlen zijn verboden. Consumenten mogen vanaf 1 december 2020 een aantal vuurwerkproducten niet meer afsteken. Dit verbod geldt voor vuurwerk uit de categorie F3, knalvuurwerk, knalstrengen, vuurpijlen en enkelschotsbuizen (single shots). Verkopers mogen deze producten ook niet meer aanbieden.

Categorie f1 vuurwerk het hele jaar toegestaan. Consumenten vanaf 12 jaar mogen het hele jaar F1-vuurwerk kopen en afsteken. F1 vuurwerk is een licht soort vuurwerk, zoals sterretjes, knalerwten, trektouwtjes en sierfonteintjes.

Melden van overlast (vroegtijdig) vuurwerk. Mocht u in aanloop naar de jaarwisseling vuurwerkoverlast ervaren, kunt u dit melden door een mail te sturen naar vuurwerkoverlast@woerden.nl We sturen uw melding door aan de boa’s, politie en de jongerenwerkers van Gro-UP Buurtwerk. Hoewel de daders vaak niet gelijk op heterdaad betrapt kunnen worden heeft melden wel degelijk zin. Als er voor een bepaalde locatie veel meldingen zijn, let de politie extra op tijdens hun rondes of kan bijvoorbeeld in de buurt van deze locatie gaan posten.
Het afsteken, vervoer en opslag van illegaal vuurwerk is (levens)gevaarlijk Ziet u dat er vernielingen worden gepleegd of heeft u het vermoeden dat er zwaar illegaal vuurwerk wordt afgestoken? Meld dit direct bij de politie via het algemene telefoonnummer: 0900-8844. Bij acuut levensgevaar belt u 112. Ook als u vermoedt dat ergens (illegaal) vuurwerk wordt verhandeld of ligt opgeslagen, vragen we u dit altijd te melden bij de politie. Dat kan via 0900-8844, maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Vreugdevuren. Tijdens en na de jaarwisseling is het in de gemeente Woerden niet toegestaan kerstbomen en/of ander afval te verbranden.
Bij het verbranden van afvalstoffen (kerstbomen, voertuigwrakken) komen schadelijke stoffen vrij. De verbranding van afval in de open lucht heeft een te lage verbrandingstemperatuur om tot een volledige verbranding te leiden, waardoor er onnodig veel (ongewenste) verbrandingsresten ontstaan. Ook kan er door verbranding schade ontstaan. Daarnaast leidt het tot toenemende klachten van omwonenden.

Aanpak. Op dit moment werkt de gemeente samen met politie, brandweer en jongerenwerk aan een gezamenlijke aanpak om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. We beseffen echter dat deze aanpak alleen succesvol kan zijn als alle Woerdenaren zelf hun eigen verantwoordelijkheid nemen en meewerken aan het voorkomen van vreugdevuren tijdens de oudjaarviering.
De aanpak bestaat onder andere uit:
• Scholen en bedrijven worden gevraagd om zelf hun bedrijfsafval (b.v. pallets) op een juiste
manier aan te bieden en af te voeren bij externe partijen.
• Inwoners die tijdens de jaarwisseling grote hoeveelheden zwerfafval (kerstbomen, etc.)
aantreffen in hun wijk kunnen de gemeentelijke klachtenlijn bellen, tel. 14 0348. Na sluitingstijd
wordt de beller, via een kiesmenu, automatisch doorverbonden naar de gemeentelijke
Storingsdienst.
• U kunt ook melding van afval maken op de website van de gemeente. Wanneer u afval
signaleert in de openbare ruimte, ga dan naar de gemeentewebsite en maak melding over het
aangetroffen afval in uw buurt/wijk. https://www.woerden.nl/inwoners/melding-klacht-bezwaarmaken/melding-doen.
• De politie kijkt uit naar stapels verzameld zwerfafval. Via het Stadserf wordt het afval verwijderd.
• Overlast- en/of schade aan mens, dier, goederen of gebouwen dient zoveel mogelijk te worden
vermeden. Bij overtredingen zal de politie boetes uitdelen. Eventuele schade zal op de daders
worden verhaald.

Festiviteit bij u in de buurt? Bent u van plan om een gezamenlijke buurtactiviteit te organiseren tijdens de komende jaarwisseling?
Als gemeente worden we hier graag van op de hoogte gesteld. We denken ook graag met u mee hoe u een dergelijke bijeenkomst veilig kunt laten verlopen. Hierbij kunnen we u indien nodig ook assisteren met ondersteunde middelen zoals dranghekken en dergelijke. Kijk voor meer informatie op https://www.woerden.nl/Vergunning/Evenementenvergunning_aanvragen.

Ophalen kerstbomen door de gemeente. In week twee van januari (niet eerder) zullen de kerstbomen tijdens de gebruikelijke afvalrondes
worden opgehaald door de gemeente. Inwoners kunnen in deze week de kerstboom tijdens de gebruikelijke inzamelrondes aan de weg of bij de inzamelplek zetten. De vuilnismannen nemen de kerstbomen dan mee. Inwoners die de kerstboom eerder kwijt willen kunnen hem inleveren bij de
Milieustraat.

Vragen. Als u nog aanvullende vragen hebt, kunt u contact opnemen met team openbare orde en veiligheid. Per mail via openbareorde@woerden.nl of telefonisch via 14 0348.

De gemeente Woerden wenst u alvast fijne kerstdagen en een feestelijke jaarwisseling!