Bij het kruispunt van de Kalverstraat, de Uitweg en de Kerkweg wordt binnenkort een digitaal informatiebord geplaatst. Dit is een initiatief, dat in samenwerking met het Dorpsplatform Harmelen, het bedrijf Infozuil uit Woerden en de Woerdense Gemeente tot stand is gekomen.
Doelstelling is om de inwoners nog beter te kunnen informeren over wat er allemaal in ons dorp speelt.

Op de informatiezuil is ruimte beschikbaar voor non-commerciële doeleinden.
Het beheer van de non-commerciële uitingen ligt bij het Dorpsplatform. Wij nodigen dan ook alle verenigingen, stichtingen en andere non-profit organisaties uit om hun non-commerciële advertenties bij ons aan te leveren op het e-mailadres van het Dorpsplatform: communicatie@harmelen.nu
De advertenties worden bij beschikbaarheid van ruimte kosteloos opgenomen.
De advertenties zullen een week zichtbaar zijn en worden dan eer vervangen door nieuwe.
Heeft u belangrijke informatie, die u wilt delen? Wees er dan dus snel bij.

Minimale eisen voor de advertentie: insturen minimaal een week voor gewenste plaatsingsdatum:
Digitaal bestand in formaat 320 x 256 pixels (b x h) (bxh)= (11,29×9,03cm)
Beeldresolutie 72 dpi
Kleurprofiel RGB
Bestandsformaat .jpg
Het uiteindelijke bestand zal ongeveer 50 kb bedragen. Dit lijkt klein maar is wel juist.
Afbeeldingen die afwijken van deze specificaties (bijvoorbeeld hogere resolutie) moeten worden aangepast.

Tips
• Gebruik grote letter
• Vermijd te kleine details
• Houd de boodschap kort en bondig
• Benut zoveel mogelijk de gehele ruimte van het scherm
• Een regulier standaard font is op afstand beter leesbaar dan een geschreven lettertype
• Zorg voor een goed kleurcontrast. Kleuren die in de kleurencirkel het verst van elkaar afliggen versterken elkaar. Bekijk de kleurencirkel voor contrastkleuren.

Wilt u plaatselijk commercieel adverteren neem dan contact op met Info@infozuilnederland.nl

Mocht u problemen hebben met de opmaak voor uw non-commerciële of commerciële advertentie is Infozuil graag bereid u hierbij te helpen voor een gereduceerd tarief. Neem daarvoor contact op met hen via e-mail: info@infozuilnederland.nl of bel: 0348-444851

Voor andere vragen neem dan contact op met communicatie@harmelen.nu