Dinsdag 17 november is er weer een Dorpsoverleg. Vanwege de corona maatregelen wordt deze bijeenkomst digitaal gehouden, via Teams.

Graag willen wij zoveel mogelijk inwoners (nu het digitaal is ook jongere inwoners) van Harmelen uitnodigen om deze avond bij te wonen. Dit kan door je aan te melden via secretaris@harmelen.nu onder opgave van je naam en mailadres.

Agenda voor het Dorpsoverleg Harmelen

Tijd:       20.00 uur tot uiterlijk  21.30 uur

Welkom José van Engelen , voorzitter Dorpsplatform

Voorontwerp bestemmingsplan Harmelerwaard, Bart Herremans, ambtenaar van de gemeente Woerden.      We krijgen inzicht in de huidige ideeën en plannen rondom de ontsluiting van de Harmelerwaard, ook worden de vragen rondom de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid beantwoord.

Harmelen in Corona tijd. Corinna Mitrovitch, buurtverbinder, samen met Arthur Bolderdijk, wethouder gemeente Woerden.    Wat zijn de ervaringen, hoe voorkomen we eenzaamheid, waar is behoefte aan? Wat kan het gemeentelijk Coronateam voor Harmelen betekenen?

Bijpraten met de Dorpswethouder Wethouder Arthur Bolderdijk praat ons bij over de laatste ontwikkelingen van zaken die spelen rond Harmelen

Uiterlijk 21.30uur sluiten we dit overleg af.

Aanmelden met je naam en emailadres bij  secretaris@harmelen.nu

Alleen aangemelde personen ontvangen voor het overleg een link naar het overleg.

Graag tot ziens!