Op 28 maart j.l. heeft de gemeente Woerden de plannen voor de renovatie van de oever langs de Oude Rijn tussen het spoorviaduct over de Oude Rijn en klein stukje Breeveld in Harmelen gepresenteerd, Voor de herinrichting van het terrein waren, in overleg met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, vier inrichtingsvarianten opgesteld.

Naar aanleiding van de inloopavond is besloten om van de vier gepresenteerde modellen een combinatie van model 1 en 2 te maken.
Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zou nog aangeven hoe zij het scheepvaartverkeer naar de spoorbrug visueel wil geleiden.
Voorlopig heeft de gemeente De hiervoor palen ontworpen. Dit kan echter nog wijzigen.

Het bijgevoegde model is een combinatie van model 1 (westelijk deel) en model 2 (behoud oostelijk deel).

• Herinrichting vindt voornamelijk plaats aan de westzijde van de ‘inlaat’.
• Het oostelijke deel blijft zoveel mogelijk gehandhaafd, inclusief de bomen en de locatie van de steiger,
• Ter plekke van de belijning van de vaargeul: plaatsen diverse palen,
• Beschoeiing plaatsen meer in zuidelijke richting, dit i.v.m. het achterblijven van ‘troep’.
• Definitieve helling bepalen bij verdere uitwerking.

De gemeente Woerden laat de schets, (zie breeveld aanpassing )nu uitwerken naar een uitvoeringstekening.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met Rik Mulder, projectleider Realisatie en Beheer via 14 0348 of via de mail mulder.r@woerden.nl.