Vanaf 28 december kan er vuurwerk gekocht worden op een aantal aangewezen locaties. Voor Harmelen is dat Vuurwerk Professionals Harmelen, op de Handelsweg 7.

Afsteken van vuurwerk mag uitsluitend op 31 december tussen 18.00 uur ’s avonds en 02.00 uur ’s nachts. Hiermee wordt beoogd de overlast overdag te beperken, terwijl mensen die vuurwerk willen afsteken nog voldoende tijd hebben om dit te doen.

Vuurwerkafval opruimen loont! Na een spetterend Oud en Nieuw kleuren vuurwerkafval en restanten vaak de straten. De resten van niet of half afgegaan vuurwerk leveren bovendien een gevaar op voor kinderen die dit de volgende dag van straat rapen. Om die redenen organiseert de gemeente, samen met de plaatselijke vuurwerkverkooppunten, ook dit jaar weer een vuurwerkopruimactie.
Bovendien is het opruimen van je eigen vuurwerkafval de normaalste zaak van de wereld.
Bij inlevering van een gevulde zak met vuurwerkafval € 0,50 en per bezoek een lot. Hiermee maak je kans op één van de 5 sets gratis bioscoopbonnen.  Voor Harmelen kan je de afvalzakken met vuurwerkafval inleveren op 2 januari 2018 tussen 7 en 17uur bij Van Bemmel Container Service, Handelsweg 7. Ook bij de Milieustraat, Pijpenmakersweg 4 in Woerden kan je op 2 januari tussen 10.00 uur en 16.00 uur het vuurwerkafval inleveren.

De winnende lotnummers staan 4 januari op de een speciale vuurwerk-informatiepagina en op woerden.nl. De prijsuitreiking is op woensdag 17 januari 2018. De vuurwerkopruimactie wordt mede mogelijk gemaakt door Bemmel Container Service en Annex Cinema.

Vreugdevuren om kerstbomen en/of ander afval te verbranden zijn verboden.
Bij het verbranden van afvalstoffen (kerstbomen, voertuigwrakken) komen schadelijke stoffen vrij. De verbranding van afval in de open lucht heeft een te lage verbrandingstemperatuur om tot een volledige verbranding te leiden, hetgeen tot gevolg heeft dat er onnodig veel (ongewenste) verbrandingsresten ontstaan. Ook kan er door verbranding schade ontstaan. Daarnaast leidt het tot toenemende klachten van omwonenden.

Ook op de website van de gemeente staat toelichting over de aanschaf van vuurwerk wanneer het afgestoken mag worden, wat te doen bij overlast en natuurlijk het opruimen van de resten.

zie https://www.woerden.nl/nieuws/vuurwerk en https://www.woerden.nl/sites/default/files/2017-12-20%20themapagina%20vuurwerk.pdf

Wij wensen u een fijne en veilige jaarwisseling