Aanpassing plannen honden uitrenveld Koningspark

Tijdens de bewonersavond in september 2017 liet een groot aantal aanwonenden van het park weten toch wat moeite te hebben met het honden uitrenveld aan de westzijde van het park, achter hun woningen. Zulke zorgen neemt de gemeente serieus. In overleg met hen en een aantal hondenbezitters is er besloten om het honden losloopgedeelte te verplaatsen. Het komt nu in het terrein dat op de ontwerpkaart staat aangegeven als  ‘vooralsnog handhaven’.  zie 600.19-05-13-001.01 do overzichtstekening def 171117

Dat ‘vooralsnog handhaven’ blijft overigens gelden: het bos blijft in stand en honden mogen tussen de bomen en struiken spelen. Het terrein zal afgescheiden worden met een hek, dat bij de paden passeerbaar is via een klaphekje.
Deze wijzigingen zijn inmiddels in het bestek verwerkt en op dit moment zijn de aannemers aan het rekenen. De verwachting is dat op 15 februari de definitieve gunning verzonden kan worden.

De start van de werkzaamheden zal vallen begin maart of misschien zelfs eind februari. Zoals het er nu naar uitziet zal het uitrenveld in de loop van mei klaar zijn.

Heeft u nog vragen over het honden uitrenveldje en het beleid, dan kunt u contact opnemen met de heer G. Mostert tel. 06-13086310

http://www.woerden.nl