Zoals u weet is de gemeente Woerden, samen met Radix en Veerman, op de plek van de voormalige school De Notenbalk nieuwe woningbouw aan het voorbereiden. Op 17 januari 2018 heeft een informatieavond plaatsgevonden, waar naast informatie over de woningen, ook de eerste voorstellen voor de inrichting van de openbare ruimte zijn getoond. Deze plannen voor de omgeving zijn nu verder uitgewerkt.

Inloopavond nieuwe inrichting openbaar gebied woensdag 28 maart van 19.30-21.00 uur in H2O, De Uithof 1, 3481 WE HARMELEN,  kunt u zien hoe de gemeente het openbare gebied rondom het nieuwbouwproject wil uitvoeren. In de plannen zijn de opmerkingen die bewoners eerder al hebben gemaakt zo veel mogelijk verwerkt. Medewerkers van de gemeente en de projectontwikkelaar zullen aanwezig zijn om uitleg te geven, uw vragen te beantwoorden en eventuele opmerkingen te noteren. Er is geen vast programma, u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider mevrouw M. van Heck 06 – 257 23 609 of per e-mail via heck.m@woerden.nl

Let op: Het is geen verkoopavond. Deze avond is alleen bedoeld om omwonenden te informeren over de openbare ruimte.