Wethouder ten Hagen komt op 17 januari 2018 de woningbouwplannen in Harmelen toelichten.

Locatie en tijd nog onbekend, meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Naar aanleiding van de aangenomen motie in mei 2017, heeft het college toegezegd om de planvorming rondom de woningbouw in Harmelen voortvarend op te pakken en de gemeenteraad een integrale invulling van alle beoogde locaties voor te leggen. Dit heeft geleid tot een verdichtingsonderzoek voor de locaties die al in de Strategische Woningbouwplanning 2016 waren opgenomen. Daarnaast heeft het college uitvoerig overleg gevoerd met de betrokken partijen voor een optimale invulling van de locaties aan de Willem Alexanderlaan.

Voor meer informatie zie https://www.woerden.nl/sites/default/files/p.01%20reactie%20motie%20woningbouw%20harmelen.pdf

Na deze avond organiseert het Dorpsplatform nog een extra avond waarop we in een extra dorpsoverleg deze verandering van woningbouwplannen met u willen bespreken