Verslag vergadering Zorg en Welzijn 5 Maart 2007

Stand van zaken samenwerking met projectgroep woonservicezone harmelen:

In genoemde projectgroep zitten vertegenwoordigers van :

  • de Rijnhoven
  • ZuweGroenrand Wonen
  • SWOW
  • GAZA
  • Gemeente Woerden.

Coördinator en onze contaktpersoon bij Commissie Zorg en Welzijn is
Rein Noordam werkzaam bij Herenmalerhof.

Deze proctectgroep gaat de uitvoering van het woonservicegebied oppakken onder de regie van de Gemeente Woerden.

Het gezondheidscentrum wordt meegenomen in de ontwikkeling van de tuinderij.

Na een paar besprekingen gaan we de volgende zaken als commissie Zorg en Welzijn samen met de projectgroep uitwerken:

Er komt een vervolgbijeenkomst op 17 april als in de Open Poort voor de inwoners van Harmelen. De bijeenkomst zal het karakter hebben van een info markt.

Informanten zijn de leden van de genoemde projectgroep.

De avond heeft 3 doelen:

  1. terugkomen op de vragen van de bijeenkomst in oktober 2006 in de Heremalerhof
  2. informatie over de nieuwe tijdelijke rol van GAZA als ontmoetings- en informatie punt in Harmelen
  3. inventariserend onderzoek, inspelend op de behoeften van de inwoners.

Op dit moment worden deze punten door de projectgroep uitgewerkt . Eind maart zal de concrete invulling van de avond bekend worden gemaakt via de regiobladen.

5.3.2007

Pieter Battem